Bài viết

Nhà thờ Thánh Phêrô hay còn gọi là Nhà thờ Thánh Peter là một trong bốn Nhà thờ chính ở Vatican. Nhà thờ hiện nay được khởi công xây dựng ngày 18 tháng 4 năm 1506 trên nền một Nhà thờ khác. Chính Giáo hoàng Julius II đã ra lệnh phá bỏ Nhà thờ cũ để xây Nhà thờ mới với mong muốn đây sẽ là nơi chôn cất chính mình sau khi mất. Read more