Bài viết

Burj Al Arab là một khách sạn cao cấp nằm ở thành phố Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Với chiều cao 321m, đây là khách sạn cao thứ 4 trên thế giới. Read more