Bài viết

Nhà ngôn ngữ học Jakub Marian người Séc đã làm một bản đồ về độ phổ biến của tiếng Anh tại các nước châu Âu và những nơi mà bạn có thể có một cuộc nói chuyện thân tình với người bản xứ bằng tiếng Anh.

Read more