Bài viết

Đấu trường La Mã, khi bắt đầu xây dựng được gọi là Amphitheatrum Flavium theo tiếng Latinh. Sau này, thế giới quen gọi là Colosseum, trong khi người Ý thì quen thuộc với cái tên Colosseo hơn. Read more