Mỗi đất nước đều có những truyền thống, văn hóa khác nhau và phép ứng xử trên bàn ăn cũng không phải là ngoại lệ. “Nhập gia tùy tục” – những bí kíp nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn và trở thành “ông/bà hoàng” lịch thiệp trên bàn ăn. Những bí kíp ứng xử lịch thiệp trên bàn ăn

Phép ứng xử trên bàn ăn

Phép ứng xử trên bàn ăn

Phép ứng xử trên bàn ăn

Phép ứng xử trên bàn ăn

Phép ứng xử trên bàn ăn

Banan A7