Bài viết

Trải dài từ lưu vực Amazon ở miền Bắc cho đến bờ sông Guaiba ở miền Nam, mời các bạn chiêm ngưỡng 12 sân vận động tại Brazil sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2014. Read more