Bài viết

CNN đã đưa ra danh sách các thành phố mua sắm tuyệt vời nhất châu Á dựa vào các tiêu chí như sự thuận tiện của giao thông; giá cả và chương trình khuyến mại; sự đa dạng của các nhãn hiệu; và vẻ đẹp thành phố và chất lượng dịch vụ. Read more