Bài viết

Các sân bay hiện đại trên thế giới luôn có hệ thống buồng ngủ hiện đại cho khách hàng của mình. Nhất là khi địa điểm đặt cách xa khu dân cư như sân bay Nội Bài (Hà Nội) thì đây được xem như một giải pháp tối ưu. Read more