Bài viết

Đường bay cực ngắn nhưng trên máy bay có cả hồ bơi để phục vụ cho các “thượng đế”. Read more