Bài viết

Petra ngày càng hưng thịnh cho tới khi trận động đất định mệnh đã phá huỷ toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành phố năm 663. Saladin chinh phục Trung Đông năm 1189 và Petra bị lãng quên hoàn toàn đối với phương đông và phương tây qua hàng thế kỷ.

Read more