Bài viết

Các lễ hội nổi tiếng và có nhiều người tham gia nhất gồm các lễ hội Hindu và lễ hội của người Hồi giáo, điển hình như Lễ hội ánh sáng (Diwali festival), Lễ hội màu sắc (Holi Color festival), Lễ hội Ganesha (Ganesha Festival)… Read more