Bài viết

Công dân 3 nước Việt Nam, Philippines và Indonesia sẽ được nới lỏng các quy định về thị thưc, tương đương với miễn thị thực vào Nhật Bản từ năm 2015. Read more

Một số điểm đến tại châu Á từ chỗ là nơi khách du lịch balô trú ngụ dần trở thành địa danh thu hút nhiều người. Read more