Bài viết

Đường bay cực ngắn nhưng trên máy bay có cả hồ bơi để phục vụ cho các “thượng đế”. Read more

Dưới đây là danh sách 10 hãng hàng không nguy hiểm nhất được đưa ra bởi trung tâm đánh giá dữ liệu tai nạn hàng không (JACDEC) một tổ chức chuyên thu thập các thông tin về tai nạn và an toàn hàng không có trụ sở tại Đức.

Read more