Bài viết

Đã bao giờ bạn rời khỏi Sài Gòn vào những ngày cuối tuần để một mình đi du lịch bụi. Nếu chưa, thì hãy rủ thêm bạn bè trốn cái nóng oi bức của Sài Gòn để đến Bình Ba tận hưởng cái không khí mát mẻ của trời và biển. Read more