Bài viết

Mặc dù Water Discus không phải là khách sạn dưới nước đầu tiên trên thế giới, nhưng đây là sẽ khách sạn lớn nhất thế giới và lần đầu được xây dựng tại Dubai. Khách sạn Water Discus được xây dựng trên hòn đảo nhiệt đới Kuredhivaru trong quần đảo Maldives, Dubai. Read more