Bài viết

Dự kiến trong tháng 8-2014, tuyến tàu biển TP.HCM – Vũng Tàu sẽ hoạt động trở lại với đội tàu cao tốc hoàn toàn mới (kinh phí đóng tàu khoảng 1 triệu USD). Read more