Bài viết

Mặc dù không được xây bằng gỗ với những mái những cột vững chắc, các ngôi chùa trong hang vẫn thể hiện được vẻ đẹp vô cùng hoành tráng, vững chãi trước thử thách và sự thay đổi của thời gian.

Read more