Hầu hết những bức ảnh đều thể hiện sự nguy hiểm của những tình huống mà người trong hình đang gặp phải nhưng hình như đối với người trong cuộc, điều đó hết sức bình thường.

Bạn có phải là người sợ độ cao hay những tình huống nguy hiểm hay không. Dù câu trả lời có là thế nào đi nữa thì khi xem qua những hình ảnh này bạn cũng cảm thấy “lạnh người”, trước sự táo bạo của những nhà mạo hiểm bậc thầy.

Chup A1

Chup A2

Chup A3

Chup A4

Chup A5

Chup A6

Chup A7

Chup A8

Chup A9

Chup A10

Chup A11

Chup A12

Chup A13

Chup A14

Chup A15

Chup A16

Chup A17

Chup A18

Chup A19

Chup A20

Chup A21

Chup A22

Chup A23

Chup A24

Chup A25

Chup A26

Chup A27

Chup A28

Chup A29

(Nguồn Secondglobe)