TripRow điều khoản và điều kiện

TripRow là một tìm kiếm khách sạn và cung cấp người sử dụng một nền tảng để trao đổi kinh nghiệm du lịch theo định hướng và các thông tin về chỗ ở (chẳng hạn như khách sạn, nhà nghỉ, vv), du lịch khu vực và dịch vụ liên quan đến du lịch.

1. phạm vi dịch vụ

1.1. các điều khoản và điều kiện có thể thường xuyên thay đổi và áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp (tức là thông qua bên thứ ba) thông qua internet, trên điện thoại, qua email hoặc qua điện thoại.

1.2. bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, cũng như các chính sách bảo mật, bao gồm cả việc sử dụng cookie.

2. Dịch vụ và hợp đồng

2.1. trên trang web TripRow, bạn có khả năng để so sánh các dịch vụ bên thứ ba thông qua hệ thống TripRow.

2.2. TripRow không phải là nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ TripRow chỉ bao gồm khả năng để so sánh các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Đặc biệt, không có hợp đồng dịch vụ du lịch được thực hiện.

2.3. thỏa thuận này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa khách sạn và người sử dụng.

3. TripRow cộng đồng

3.1. người dùng có tùy chọn tham gia cộng đồng TripRow (kể từ câu này “cộng đồng”). Người dùng có thể đăng ký cho nền tảng và xuất bản tự tạo ra nội dung, cũng như tích cực tham gia vào nền tảng phát triển thông qua các cộng đồng và chức năng hành chính. Người dùng có thể đọc nội dung trên TripRow miễn phí.

3.2. người dùng không thể đăng ký nhiều lần trong cộng đồng. Người sử dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân của họ. Những thay đổi trong dữ liệu người dùng được thông báo ngay lập tức bằng cách cập nhật hồ sơ người dùng.

3.3. người sử dụng chịu trách nhiệm đối với tính bảo mật của người dùng tài khoản thông tin, đặc biệt mật khẩu của họ. Họ cũng chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản của họ đối với TripRow và bên thứ ba. Người sử dụng không nên tiết lộ dữ liệu này để sử dụng bên thứ ba.

3.4. trong trường hợp của việc sử dụng của các dịch vụ TripRow bằng cách sử dụng sai tên người dùng và mật khẩu, người dùng đăng ký phải báo cho TripRow ngay lập tức.

4. bảo mật, Email quảng cáo

4.1. bảo vệ dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng là ưu tiên cao nhất cho TripRow. Như vậy, TripRow làm cho mọi nỗ lực để đảm bảo phù hợp với bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

4.2. TripRow thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân (sau đây “dữ liệu”) chỉ khi chúng tôi đã thu được sự đồng ý của bạn hoặc một điều khoản luật định cho phép cho bộ sưu tập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

4.3. TripRow thu thập, quá trình hoặc sử dụng các dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ được cung cấp từ TripRow và/hoặc việc sử dụng và hoạt động của các trang web/ứng dụng.

4.4. nếu người dùng đã đồng ý để nhận được thông tin về TripRow trong thời gian đăng ký cho cộng đồng hoặc tại một thời gian sử dụng dịch vụ của TripRow, người dùng sẽ nhận được thông tin định kỳ sản phẩm. Sự đồng ý có thể được thu hồi bất cứ lúc nào bởi văn giao tiếp, hoặc bằng email. Sự đồng ý nhận email sau sau khi các email xác nhận từ TripRow được gửi. Bằng cách nhấp vào liên kết trong email, bạn sẽ được đăng ký để nhận bản tin.

5. sử dụng & nghĩa vụ

5.1. người sử dụng chịu trách nhiệm về việc mua lại quyền nội dung (văn bản, hình ảnh, đánh giá, liên kết, vv) của họ tải lên đến TripRow. Họ đảm bảo rằng họ có tất cả các quyền đối với nội dung họ xuất bản trên nền tảng TripRow và do đó không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba.

5.2. người sử dụng đảm bảo không để sử dụng các dịch vụ TripRow để tạo ra nội dung đó:

quảng cáo cải trang như là đánh giá,
không có các nội dung cụ thể cho một mục được nhận xét,
không phải là mục tiêu hoặc cố ý không có thật,
trái với đạo Đức, khiêu dâm hoặc trong bất kỳ cách nào khác gây khó chịu,
vi phạm khi các quyền của bên thứ ba, đặc biệt trong bản quyền,
vi phạm luật trong bất kỳ cách nào hoặc cấu thành một tội phạm,
chứa vi rút hoặc các chương trình máy tính mà có thể làm hỏng phần mềm hoặc phần cứng hoặc mà có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng của máy tính,
là một cuộc khảo sát hoặc chuỗi thư,
nhằm thu thập hoặc sử dụng các dữ liệu cá nhân từ những người dùng khác, đặc biệt là cho các mục đích thương mại.

5.3. người sử dụng đảm bảo không để sử dụng chương trình hoặc chức năng để tạo ra trang tự động hiển thị hoặc nội dung trên TripRow.

5.4. nếu có vi phạm một trong các điều khoản và điều kiện, TripRow có quyền loại bỏ các nội dung mà không tuyên bố của lý do, để giữ lại các khoản thanh toán thu được trong cộng đồng TripRow và vĩnh viễn cấm các thành viên từ TripRow. Quyền truy tố hành vi tội phạm vẫn không bị ảnh hưởng.

6. chấm dứt

6.1. TripRow dự trữ quyền chấm dứt quyền truy cập của người dùng và xóa đăng ký của họ trong vòng một khoảng thời gian một tuần sau khi nhận được thông tin liên quan qua email về việc sử dụng của trang web. Người dùng cũng có thể chấm dứt truy cập và đăng ký riêng của họ trong cùng kỳ.

Quyền chấm dứt ngay lập tức cho nguyên nhân tốt vẫn không bị ảnh hưởng.

7. trách nhiệm pháp lý

7.1. TripRow là không chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, sự hoàn chỉnh, độ tin cậy hoặc độ tin cậy của nội dung cung cấp bởi người dùng và/hoặc các trang web đây. Đặc biệt, có là tư vấn hoặc thông tin từ TripRow liên quan đến việc lựa chọn chỗ ở.

7.2. tất cả các thỏa thuận phát sinh thông qua dịch vụ này là giữa người dùng TripRow và các trang web tương ứng bên ngoài ký kết hợp đồng đây. Đặc biệt, TripRow không hoạt động như tổ chức hoặc cơ quan du lịch bất cứ lúc nào. Các điều khoản và điều kiện của các tổ chức tương ứng hoặc công ty lữ hành áp dụng độc quyền, đặc biệt là liên quan đến quyền hủy bỏ và rút lui. Số liên lạc xử lý vật đặt chỗ và thanh toán, cũng như các câu hỏi về hợp đồng, là nơi đây ký kết hợp đồng tương ứng. TripRow vẫn còn uninvolved trong những thỏa thuận hợp đồng, thỏa thuận và tuyên bố giữa người sử dụng TripRow và các trang web tương ứng bên ngoài ký kết hợp đồng đây.

7.3. TripRow không xác minh tính chính xác của nội dung tải lên bằng cách đặt các trang web trở thành viên của cộng đồng. Nội dung này được cung cấp bởi đây các trang web/cộng đồng cho công bố trên trang web của chúng tôi với tham chiếu đến khách sạn tương ứng. TripRow đã không ảnh hưởng đến thông tin này (trong hình ảnh cụ thể, ý kiến, đánh giá, vv.). Các ấn phẩm của người dùng tạo ra nội dung và báo cáo về TripRow không phản ánh ý kiến của TripRow, đặc biệt, TripRow không yêu cầu nội dung này như là của riêng của nó.

7.4. đặc biệt, siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ, thông tin về chỗ ở, du lịch điểm đến hoặc nhà cung cấp và như thế được cung cấp bởi Đặt phòng các trang web và cộng đồng thành viên và không đại diện cho các khuyến nghị hoặc thông tin từ TripRow. TripRow là không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin, đặc biệt là liên quan đến giá cả và tính sẵn sàng.

7.5. TripRow là không chịu trách nhiệm về trục trặc kỹ thuật mà nguyên nhân không nằm trong TripRow của mặt cầu của trách nhiệm hoặc thiệt hại gây ra bởi lý do bất khả kháng. TripRow không đảm bảo không bị gián đoạn sẵn có của dữ liệu và có thể thực hiện bảo trì kỹ thuật trong một khoảng thời gian tự do lựa chọn.

8. thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện

Hiện tại các điều khoản và điều kiện khi sử dụng TripRow áp dụng. Người dùng đăng ký nhận thông báo về thay đổi bằng email. Người dùng có thể tải về và in hiện tại điều khoản và điều kiện trên hệ thống máy tính của riêng của họ.

9. luật và địa điểm của thẩm quyền

Thông tin cung cấp, cách thức hoạt động của TripRow áp dụng dựa trên điều khoản & pháp luật của nước Việt Nam.